Norwegian

Code ISO 639-3: nor

Classification: Indo-European > Classical Indo-European > Germanic > Northwest Germanic > North Germanic > West Scandinavian > Norwegian

Indice de vitalité: not endangered (AES level: 1) (réf. David M. Eberhard and Gary F. Simons and Charles D. Fennig 2022)

Indice de documentation: Grammar with less than 300 pages (MED level: 1) (réf. Haugen, Einar 1982)

Ressources dans l'entrepôt

Pays ou régions dans lesquelles l'entrepôt dispose d'enregistrements
Région Code Nombre
France FR 5
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt sur cette langue: Norwegian

Inventaires de phonèmes de cette langue trouvés dans PHOIBLE

 • Norwegian (ea 2441) (40 segments)
  b , d , eː , f , h , i , iː , j , kʰ , l , m , n , oː , pʰ , s , tʰ , u , uː , w , y , yː , ç , øː , ŋ , œ , ɑ , ɑː , ɔ , ɖ , ɛ , ɡ , ɭ , ɳ , ɽ , ɾ , ʂ , ʈ , ʉ , ʉː , ʋ

Références bibliographiques sur cette langue trouvées dans Glottolog

 • Aasen, Ivar. 1848. Det Norske Folkesprogs Grammatik. Kristiania: Cammermeyer. xvi+240pp. (cf. référence complète)
 • Aasen, Ivar. 1851. Søndmørsk Grammatik eller kortfattet Underretning om Byg-demaalet på Søndmør. Eegsæt (Ekset): Aarflot. 43pp. (cf. référence complète)
 • Aasen, Ivar. 1853. Prøver af landsmaalet i Norge. Christiania: Cammermeyer. vi+120pp. (cf. référence complète)
 • Achehoug, H. and Co. 1976. : Fransk-Norsk ordbok. Kunnskapsforlaget/Gyldendal Norsk Forlag, Oslo/Gjøvik. (cf. référence complète)
 • Arnstein Hjelde. 1992. Trøndsk talemål i Amerika. Trondheim: Tapir. 134pp. (cf. référence complète)
 • Christiansen, Hallfrid. 1946-1948. Norske Dialekter. Oslo: Tanum-Norli. (3 vols.) (cf. référence complète)
 • Dalen, Arnold. 1978. Trondheimsmålet. Trondheim: Nidaros Mållag. 32pp. (cf. référence complète)
 • Dalen, Arnold. 1985. Skognamålet: Ein fonologisk analyse. Oslo: Novus Forlag. 354pp. (cf. référence complète)
 • Elstad, Kåre. 1982. Nordnorske dialektar. In Tove Bull and Kjellaug Jetne (eds.), Språkarv og språkforhold i Nord-Noreg, 9-100. Oslo: Det Norske Samlaget. (cf. référence complète)
 • Haugen, Einar. 1953. The Norwegian Language in America. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. xiv+695pp. (cf. référence complète)
 • Haugen, Einar. 1974. Norwegian-English Dictionary. Oslo/Madison: Oslo: Universitetsforlaget. 506pp. (cf. référence complète)
 • Haugen, Einar. 1982. Oppdalsmålet- Innføring i et sørtrøndsk fjellbygdmål. Oslo: Tanum-Norli. 276pp. (cf. référence complète)
 • Heeringa, Wilbert J. 2004. Measuring dialect pronunciation differences using Levenshtein distance. Groningen: Rijksuniv. (Doctoral dissertation, Rijksuniversiteit Groningen). (cf. référence complète)
 • Helge Sandøy. 1982. Romsdalsmålet: skisse til ein grammatikk. Kragerø: Kragerø forlag. 32pp. (cf. référence complète)
 • Helge Sandøy. 1985. Norsk dialektkunnskap. Oslo: Novus. 319pp. (cf. référence complète)
 • Ingeborg Hoff. 1946. Skjetvemålet: utsyn over lydvoksteren i målet i Skiptvet i Ostfold i jamfpring med andre østfoldske mål. Oslo: Jacob Dybwad. (cf. référence complète)
 • Iversen, Ragnvald. 1918. Syntaksen i Tromsœ bymaal: en kort oversigt. Kristiania: Bymaals-laget. (cf. référence complète)
 • Iversen, Ragnvald. 1945. The Rodi (Rotwelsch) language in Norway. (Secret Languages in Norway, 2.) Oslo: Jacob Dybwad. 267pp. (cf. référence complète)
 • Janne Bondi Johannessen and Signe Laake. 2017. Norwegian in the American Midwest: A Common Dialect?. Journal of Language Contact 10. 5-21. (cf. référence complète)
 • Kristoffersen, Gjert. 2000. The phonology of Norwegian. (Phonology of the world's languages.) Oxford: New York: Oxford University Press. xv+366pp. (Includes bibliographical references and index.) (cf. référence complète)
 • Larsen, Amund B. 1907. Kristiania bymål: Vulgærsproget med henblik på den utvungne dagligtale. Kristiania: Cammermeyer. x+131pp. (cf. référence complète)
 • Larsen, Amund B. and Gerhard Stoltz. 1911-1912. Bergens bymål. Kristiania: Cammermeyer. (cf. référence complète)
 • Lohndal, Terje. 2007. On the structure and development of nominal phrases in Norwegian. In Stark, Elisabeth and Elisabeth Leiss and Werner Abraham (eds.), Nominal determination: Typology, context constraints, and historical emergence, 287–310. Amsterdam/Philadelphia: Amsterdam: John Benjamins. (cf. référence complète)
 • Markussen, Jakob. 1928. Lydverket i Salangsmålet. Oslo. (cf. référence complète)
 • Moen, Per and Per-Bjørn Pedersen. 1983. Norwegian Grammar: Nynorsk. Oslo: H. Aschehoug. 102pp. (cf. référence complète)
 • Mæhlum, Brit och Unn Røyneland. 2012. Det norske dialektlandskapet: Innføring i studiet av dialekter [The Norwegian dialect landscape: Introduction to the study of dialects]. Oslo: Cappelen Damm. 204pp. (cf. référence complète)
 • Paulsen, Kjell Arthur. 1971. Litt om det norske språket i Sør-Varanger tidligere og i dag. Kort oversikt over lydverk og formverk i Sør-Varanger-dialekten. (MA thesis, University of Oslo). (cf. référence complète)
 • Pettersen, Egil. 1996. Ka e´tiss? Bergensmålet gjennom tidene slik forfatterne har brukt det. Bergen: Alma Mater. (cf. référence complète)
 • Rødvand, L-I. S. 2017. Empirical Investigations of Grammatical Gender in American Heritage Norwegian. (MA thesis, University of Oslo). (cf. référence complète)
 • Sigurd Sandvik. 1991. Suldalsmålet. Norsk Bokreidingslag. 326pp. (cf. référence complète)
 • Skjekkeland, Martin. 1997. Dei norske dialektane --- Tradisjonelle særdrag i jamføring med skriftmåla. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (cf. référence complète)
 • Strandskogen, Åse-Berit and Strandskogen, Rolf. 1999. Norwegian: an essential grammar. repr. ed. edn. London: Routledge. i+201pp. (auf Einband: Essential Grammars). (cf. référence complète)
 • Taranrød, B. 2011. Leddstillingen i relativsetninger i amerikansknorsk. (MA thesis, University of Oslo). (cf. référence complète)
 • Tove Seim. 1981. Kragerø-dialekten. Kragerø: Kragerø forlag. 47pp. (cf. référence complète)

Seules sont affichées les 100 premières référence. Pour une liste exhaustive sur Glottolog

Autres liens sur cette langue

Informations tirées de Lexvo.org, de dbpedia.org, de WALS, de PHOIBLE, et de Glottolog