Famille de langues: East Swedic

Code Glottolog: east2781

Classification: Indo-European > Classical Indo-European > Germanic > Northwest Germanic > North Germanic > North Scandinavian > East-Central Swedic > East Swedic

Ressources dans l'entrepôt

Langues de la famille pour lesquelles l'entrepôt dispose d'enregistrements
Langue Code Nombre
Swedish swe 9

Références bibliographiques sur les langues de cette famille trouvées dans Glottolog

 • Almqvist, Carl Jonas Love. 1840. Svensk Språklära. 3rd edn. Stockholm: M. Wirsell. 501pp. (cf. référence complète)
 • Ann-Marie Ivars. 1991. Studier i nutida Överkalixmål. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1991. 56-68. (cf. référence complète)
 • Ann-Marie Ivars. 2010. Sydösterbottnisk syntax. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 318pp. (cf. référence complète)
 • Anton Karsten. 1891. Kökarsmålet: Ljud- Ock Formlära. (Doctoral dissertation, University of Helsinki; ii+156pp.) (cf. référence complète)
 • Arbetarnas Bildningsförbund. 1999. Överkölisma:le = Överkalixmålet. Överkalix: ABF. 430pp. (cf. référence complète)
 • Ardener, Shirley. 2002. Swedish ventures in Cameroon 1883-1923: the memoir of Knut Knutson. New York & Oxford: Berghahn Books. (cf. référence complète)
 • Areskog, Gertrud. 1936. Östra Smålands folkmål: inledning, översikt av ljudläran, formlära: verbböjningen. Uppsala: Gustav Adolfs akademien. xxviii+280pp. (cf. référence complète)
 • August Isaacson. 1923. Södra Fjärdhundralands folkmål: En sammanställning av de viktigaste egenheterna i ljud- ock formulära. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 158pp.) (cf. référence complète)
 • Bengt Pamp. 1978. Svenska dialekter. Stockholm: Natur o. kultur. 160pp. (cf. référence complète)
 • Bergman, Gustaf. 1893. Alundamålets formlära. Svenska landsmål och svenskt folkliv XII. 1-26. (cf. référence complète)
 • Björseth, Bertil. 1946. Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken. (Doctoral dissertation, Gothenburg University; viii+306pp.) (cf. référence complète)
 • Björseth, Bertil. 1958. Göteborgsspråket. Stockholm: Svenska bokförl. 2+54+1pp. (cf. référence complète)
 • Bo Ralph. 1984. Fornsvenska. Göteborg: Institutionen för Nordiska Språk. 138pp. (cf. référence complète)
 • Borgström, M. 1913. Askersmålets Ljudlära. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 75pp.) (cf. référence complète)
 • Braunmüller, Kurt. 2007. Die skandinavischen Sprachen im Überblick. 3rd edn. Stuttgart: UTB. 374pp. (cf. référence complète)
 • Bruce, Gösta. 1977. Swedish word accents in sentence perspective. (Travaux de L'Institut de Linguistique de Lund, 12.) Travaux de L’Institut de Linguistique de Lund. Lund: LiberLäromedel/Gleerup. 12pp. (cf. référence complète)
 • Bruce, Gösta. 1999. Swedish. In H. van der Hulst (ed.), Word Prosodic Systems in the languages of Europe, 554-66. Berlin: Mouton de Gruyter. (cf. référence complète)
 • Brännström, Ingvar. 1993. Grammatik på pitemålet. Piteå: Piteå museum. i+55pp. (cf. référence complète)
 • Börjars, Kersti. 1998. Feature distribution in Swedish noun phrases. Oxford: Blackwell. x+290pp. (cf. référence complète)
 • Caspar Jordan. 2011. Documentation of Gutnish phonetics and phonology. Ms. 82pp. (cf. référence complète)
 • Corinne Peneau. 2009. Parlons Suédois. Paris: L'Harmattan. 506pp. (cf. référence complète)
 • Dahlgren, E.W. 1886. Om svenskarna i Kongo = On the Sweden in Congo. Ymer 6. 189-237. (cf. référence complète)
 • Dahlgren, Elis. 1994. Nornmålet i södra Dalarna: En studie över en särpräglad dialekt bland dalabergslagsmålen så som den uppfattats av en tillfällig besökare från grannskapet. Vikmanshyttan: Norns vänner. vi+128pp. (cf. référence complète)
 • Dahlquist, Gunnar. 1942. Vår Zulumission: en återblick och en rundtur = Our Zulu mission: a retrospect and a tour. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse. (cf. référence complète)
 • Dahlstedt, Karl-Hampus and Ågren, Per-Uno. 1954. Övre Norrlands bygdemål: berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. Västerbotten: Västerbottens Läns Hembygdsförenings Årsbok 1954. 1-159. Umeå: Vetenskapliga bibl. (cf. référence complète)
 • Dahlstedt, Karl-Hampus. 1950-1962. Det svenska Vilhelminamålet: språkgeografiska studier över ett norrländskt nybyggarmål och dess granndialekter. Uppsala: Lundequistska. 598pp. (cf. référence complète)
 • Dahlstedt, Karl-Hampus. 1956. Inledning till Pitemålet. In Norrbotten: Norrbottens läns hembygsförenings årsbok, 9-46. Luleå: Norrbottens läns hembygdsförening. (cf. référence complète)
 • Delsing, Lars-Olof and Lundin, Katarina. 2005. Håller språket ihop Norden? en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. (TemaNord.) Nordiska ministerrådet. 210pp. (cf. référence complète)
 • Dusén, P. 1894. Om Kamerun-området = On the Cameroon area. Ymer 14. 65-120. (cf. référence complète)
 • Düben, G. von. 1886. Om svenskarna på Kamerunberget = On the Swedes on Mt Cameroon. Ymer 6. 351-363. (cf. référence complète)
 • E. C. Otté. 1884. A Simplified Grammar of the Swedish Language. (Trübner's Collection of Simplified Grammars of the Principal Asiatic and European Languages, X.) London: Trübner & Co. 80pp. (cf. référence complète)
 • E. O. Nordlinder. 1909. Bärgsjömål: Anteckningar från Bärgsjö socken i Hälsingland på socknens mål (1870-talet). Svenska landsmål och svenskt folkliv 1909. 38-77. (cf. référence complète)
 • Einar Lindkvist. 1942. Om Gästriklands folkmål. In Från Gästrikland, 5-102. Gävle: Gästriklands kulturhistoriska förenings meddelanden. (cf. référence complète)
 • Ekhoff, E. 1886. Om en samling af etnografiska föremål, hemförda af svenska Kongo-farare = On a collection of ethnographic artefacts, brought home by Swedish travellers in Congo. Ymer 6. 308-335. (cf. référence complète)
 • Elias Grip. 1900. Skuttunge- ock Björklingemål. Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVIII. 1-87. (cf. référence complète)
 • Elias Grip. 1901. Skuttungemålets Ljudlära. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 179pp.) (cf. référence complète)
 • Elias Wessén. 1938. Fornsvensk grammatik. 3rd edn. Stockholm: Filologiska föreningen vid Stockholms Högskola. 95pp. (cf. référence complète)
 • Elias Wessén. 1948. Svensk Språkhistoria. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 230+124pp. (2 vols.) (cf. référence complète)
 • Elias Wessén. 1969. Våra folkmål. 9th edn. Stockholm: Fritze. 108pp. (First published in 1935). (cf. référence complète)
 • Envall, Petrus. 1930, 1946. Dalabergslagsmålet. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1930, 1946. 1-160, 161-286. (cf. référence complète)
 • Envall, Petrus. 1980. Enviken-Svärdsjömålets formlära. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1980. 7-73. (cf. référence complète)
 • Ericsson, Torsten. 1914. Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. 236pp. (cf. référence complète)
 • Erik Noréen. 1917, 1941. Ärtemarksmålets Ljudlära. Svenska landmål och svenskt folkliv 139, 236. 3-114, 1-179. (cf. référence complète)
 • Eva Sundberg. 1993. Dialekten i Ålands nordöstra skärgård. Mariehamn: Ålands Högskola. 204pp. (cf. référence complète)
 • Folke Hedblom. 1978. En hälsingedialekt i Amerika: Hanebomål från Bishop Hill, Illinois. (Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A, Folkmål, 15.) Uppsala: Lundquistska. 96pp. (cf. référence complète)
 • Folke Hedblom. 1981. Swedish Dialects in the Midwest: Notes from Field Research. Svenska landmål och svenskt folkliv 1981. 7-26. (cf. référence complète)
 • Franck, Håkan. 1995. Forsamålet: ordlista och grammatik. Hudiksvall: Monfors. 150pp. (cf. référence complète)
 • Freudenthal, Axel Olof and Vendell, H. A. 1886. Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna. Helsingfors. 327pp. (cf. référence complète)
 • Freudenthal, Axel Olof. 1870. Om svenska allmogemålet i Nyland. Helsingfors: Finska Litteratur-sällskapet. iv+110pp. (cf. référence complète)
 • Freudenthal, Axel Olof. 1875. Upplysningar om Rågö- och Wichterpalmålet i Estland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 24. 154-195. (cf. référence complète)
 • Freudenthal, Axel Olof. 1878. Ueber den Närpesdialect. Helsingfors: J.~C.~Frenckell & Sohn. 160+100pp. (cf. référence complète)
 • Geyer, Klaus. 1999. Text- und Satzfunktionen des reflexiven Possessivpronomens im Schwedischen. (SAVS-Arbeitsberichte, 1.) Kiel: Christian-Albrechts-Univ. zu Kiel. 118pp. (cf. référence complète)
 • Gideon Danell. 1905. Nuckömålet. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 352pp.) (cf. référence complète)
 • Gideon Danell. 1951. Ordbok över Nuckömålet. Lund. (cf. référence complète)
 • Gideon Danell. 1952. Texter på Nuckömål upptecknade 1895 av Selim Perklén. Lund. (cf. référence complète)
 • Gideon Danell. 1954. Texter på Ormsömål upptecknade 1895 av Selim Perklén. Lund. (cf. référence complète)
 • Gleerup, Edv. [Löjt.]. 1886. En resa genom Afrika = A journey through Africa. Ymer 6. 275-307. (cf. référence complète)
 • Gottfrid Kallstenius. 1902. Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. Svenska landsmål och svenskt folkliv XXI. 1-228. (cf. référence complète)
 • Gottfrid Kallstenius. 1907. Värmländska bärgslagsmålets formlära. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1907. 17-64. (cf. référence complète)
 • Gottfrid Kallstenius. 1927. Översikt av Värmlands svenska dialekter. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1927. 1-220. (cf. référence complète)
 • Gun Lidstrom. 2003. Pitemålet - ållt mīla àagg å ö̀öx. Piteå: Piteå museum. 434pp. (cf. référence complète)
 • Gunnar Hedström. 1932. Sydsmåländska folkmål. (Doctoral dissertation, Lund University). (cf. référence complète)
 • Gustav Adolf Tiselius. 1902. Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen. Svenska landsmålen och svenskt folkliv. 18. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 175pp.) (cf. référence complète)
 • Gösta Bergman. 1929. Västgötaknallarna och deras hemliga språk, månsing. Nysvenska Studier 9. 153-238. (cf. référence complète)
 • Gösta Bergman. 1947. August Bondesons anteckningar om västgötaknallarnas månsing. Nysvenska Studier 27. 168-177. (cf. référence complète)
 • Götlind, Johan and Samuel Landtmanson. 1940, 1941, 1944, 1947, 1950. Västergötlands folkmål. Uppsala. 357+114+112+142+128pp. (5 vols). (cf. référence complète)
 • Hammar, E. 1958. Schwedische Grammatik. Stockholm: Svenska Bokförlaget. (cf. référence complète)
 • Herman Geijer and E. Holmkvist. 1929. Några drag ur Västmanlands språkgeografi. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1929. 1-30. (cf. référence complète)
 • Herman Vendell. 1904, 1906. Ordbok över de Östsvenska dialekterna. Helsingfors: Svenska Literatursällskapet. 641, 638pp. (cf. référence complète)
 • Hesselman, Bengt. 1905. Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Uppsala: K. W. Appelberg. 71pp. (cf. référence complète)
 • Hjalmar Alving. 1917. Kalmarmålets ljudsystem. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1917. 59-80. (cf. référence complète)
 • Holm, Britta and Elizabeth Nylund Lindgren. 1977. Deskriptiv svensk grammatik. Trellebotg: Skriptor. (cf. référence complète)
 • Holmes, Philip and Hinchliffe, Ian. 1994. Swedish: a comprehensive grammar. London, New York: London: Routledge. ix+628pp. (auf Einband: Routledge Grammars). (cf. référence complète)
 • Holmes, Philip and Hinchliffe, Ian. 1997. Swedish: an essential grammar. London: Routledge. xi+197pp. (cf. référence complète)
 • Holmes, Philip and Hinchliffe, Ian. 2008. Swedish: an essential grammar. 2nd edn. London: Routledge. 260pp. (cf. référence complète)
 • Holmes, Philip and Hinchliffe, Ian. 2013. Swedish: a comprehensive grammar. 3rd edn. London: Routledge. xvi+726pp. (cf. référence complète)
 • Hugo Karlsson. 1985. Sätilamålet: Några framträdande drag hos en västgötadialekt. Svenska landmål och svenskt folkliv 1985. 7-55. (cf. référence complète)
 • Immanuel Björkhagen. 1923. Modern Swedish grammar. Stockholm: Norstedt. 208pp. (cf. référence complète)
 • Ivar Modéer. 1929. Bidrag till kännedomen om 1700-talets öländska dialekter. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1929. 1-76. (cf. référence complète)
 • Ivars, Ann-Marie. 1988. Närpesdialekten på 1980-talet. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland. (cf. référence complète)
 • Iwarson, J. and Tron, A. 1918. Notizie storiche e varie sulla missione evangelica svedese dell'Eritrea, 1866-1916. Asmera. (cf. référence complète)
 • Jean W. Grill. 1962. Ur folk-språket på Tylö-skogen. Svenska landmål och svenskt folkliv 282. 1-148. (cf. référence complète)
 • Johan August Thurman. 1898. Pargasmålet: Ljud-ock formlära. (Doctoral dissertation, University of Helsinki; 176pp.) (cf. référence complète)
 • Johan Ihre. 1766. Swenskt Dialect Lexicon. Uppsala. 216pp. (cf. référence complète)
 • Johannes Klockars. 1933. Malaksmålets ljud- och formlära. Folkmålsstudier 1. 17-62. (cf. référence complète)
 • Johansson, Faith Ann. 1973. Immigrant Swedish phonology: a study in multiple contact analysis. (Travaux de L'Institut de Linguistique de Lund, 9.) Lund: CWK Gleerup. 180pp. (cf. référence complète)
 • Johansson, Peter. 2001. Handelsfursten av Damaraland: Axel Eriksson, en svensk pionjär i södra Afrika = The trader king of Damaraland: Axel Eriksson, a Swedish pioneer in southern Africa. Stockholm: Carlssons. (cf. référence complète)
 • Johansson, Peter. 2007. The trader king of Damaraland: Axel Eriksson, a Swedish pioneer in southern Africa. Translated from Swedish edn. Windhoek: Gamsberg Macmillan Publ. (cf. référence complète)
 • Josefsson, Gunlög. 1998. Minimal words in a minimal syntax: word. (Linguistik Aktuell, 19.) Amsterdam: Benjamins. ix+199pp. (cf. référence complète)
 • Julian Granberry. 1991. Essential Swedish Grammar. New York: Dover Publications. 91pp. (cf. référence complète)
 • K. G. Lindblom. 1939. Utkast till ljudlära för Kristvallamålet. Svenska landmål och svenskt folkliv 228. 145-173. (cf. référence complète)
 • Karl Hagfors. 1891. Gamlakarlebymålet: ljud- ock formlära samt språkprov. Stockholm: Kongl. boktryckeriet, P.A. Norstedt & söner. 124pp. (cf. référence complète)
 • Karl-Axel Holmberg. 1986. Mål och bygd i Sideby. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 242pp. (cf. référence complète)
 • Karlgren, Anton. 1924, 1939. Gammalsvenskby. Svenska landmål och svenskt folkliv 162, B27. 1-64, 65-76. (cf. référence complète)
 • Karlgren, Anton. 1953. Gammalsvenskby: uttal och böjning i gammalsvenskbymålet. Svenska landmål och svenskt folkliv B56. 1-32. (cf. référence complète)
 • Kettunen, Paavo. 1983. Om överkalixmålets fonologi. Joensuu: University of Joensuu. 72pp. (cf. référence complète)
 • Knutson, K. 1886. En bestigning af Kamerunbergets stora pik = An ascent of Mt Cameroon's great peak. Ymer 6. 364-368. (cf. référence complète)
 • Kristin Ascoop and Torsten Leuschner. 2006. "Affixoidhungrig? Skitbra!" Comparing affixoids in German and Swedish. Sprachtypologie und Universalienforschung 59. 241-252. Akademie Verlag. (cf. référence complète)
 • Källskog, Margareta. 1992. Attitudes, Interference, Genitive Syntax: Studies in the Present-day Dialect of Överkalix. Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet. 196pp. (cf. référence complète)
 • Källskog, Margareta. 1993. Uppländska : språkprov med kommentar. Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet. 124pp. (cf. référence complète)

Seules sont affichées les 100 premières référence. Pour une liste exhaustive sur Glottolog

Autres liens sur cette famille de langues

Informations tirées de dbpedia.org, et de Glottolog