Famille de langues: North Scandinavian

Code Glottolog: nort3266

Classification: Indo-European > Classical Indo-European > Germanic > Northwest Germanic > North Germanic > North Scandinavian

Ressources dans l'entrepôt

Langues de la famille pour lesquelles l'entrepôt dispose d'enregistrements
Langue Code Nombre
Swedish swe 9

Références bibliographiques sur les langues de cette famille trouvées dans Glottolog

 • A. Björk. 1910. Orsa-mål. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1910. 43-56. (cf. référence complète)
 • A. Magnevill. 1913. Bjursåsmålets ordförråd. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1914. 1-207. (cf. référence complète)
 • Adolf Noreen. 1878. Ordbok öfver Fryksdalsmålet samt en ordlista från Värmlands Älfdal. Uppsala: Esaias Edquist. 172pp. (cf. référence complète)
 • Alfred Vestlund. 1923, 1946. Medelpads folkmål. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1923, 1946. 3-130, 131-139. (cf. référence complète)
 • Almqvist, Carl Jonas Love. 1840. Svensk Språklära. 3rd edn. Stockholm: M. Wirsell. 501pp. (cf. référence complète)
 • Andersson, Margit and Danielsson, Suzanne. 1999. Färdär frå Soldn. Spår från Sollerön: en ordbok på soldmål. Sollerön: M. Andersson & S. Danielsson. 381pp. (cf. référence complète)
 • Ann-Marie Ivars. 1991. Studier i nutida Överkalixmål. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1991. 56-68. (cf. référence complète)
 • Ann-Marie Ivars. 2010. Sydösterbottnisk syntax. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 318pp. (cf. référence complète)
 • Anton Karsten. 1891. Kökarsmålet: Ljud- Ock Formlära. (Doctoral dissertation, University of Helsinki; ii+156pp.) (cf. référence complète)
 • Arbetarnas Bildningsförbund. 1999. Överkölisma:le = Överkalixmålet. Överkalix: ABF. 430pp. (cf. référence complète)
 • Ardener, Shirley. 2002. Swedish ventures in Cameroon 1883-1923: the memoir of Knut Knutson. New York & Oxford: Berghahn Books. (cf. référence complète)
 • Areskog, Gertrud. 1936. Östra Smålands folkmål: inledning, översikt av ljudläran, formlära: verbböjningen. Uppsala: Gustav Adolfs akademien. xxviii+280pp. (cf. référence complète)
 • August Isaacson. 1923. Södra Fjärdhundralands folkmål: En sammanställning av de viktigaste egenheterna i ljud- ock formulära. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 158pp.) (cf. référence complète)
 • Bengt Pamp. 1978. Svenska dialekter. Stockholm: Natur o. kultur. 160pp. (cf. référence complète)
 • Bengt Åkerberg. 2004. Grammatik 2004: För kurser och självstudier i Älvdalska. Bromma: Ms. 154pp. (cf. référence complète)
 • Bengt Åkerberg. 2012. Älvdalsk Grammatik. Mora: Ulum Dalska. 599pp. (cf. référence complète)
 • Bergman, Gustaf. 1893. Alundamålets formlära. Svenska landsmål och svenskt folkliv XII. 1-26. (cf. référence complète)
 • Björseth, Bertil. 1946. Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken. (Doctoral dissertation, Gothenburg University; viii+306pp.) (cf. référence complète)
 • Björseth, Bertil. 1958. Göteborgsspråket. Stockholm: Svenska bokförl. 2+54+1pp. (cf. référence complète)
 • Bo Ralph. 1984. Fornsvenska. Göteborg: Institutionen för Nordiska Språk. 138pp. (cf. référence complète)
 • Borgström, M. 1913. Askersmålets Ljudlära. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 75pp.) (cf. référence complète)
 • Boëthius, Johannes. 1918. Orsamålet i Dalarna: Ljudlära. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. 150pp. (cf. référence complète)
 • Braunmüller, Kurt. 2007. Die skandinavischen Sprachen im Überblick. 3rd edn. Stuttgart: UTB. 374pp. (cf. référence complète)
 • Bruce, Gösta. 1977. Swedish word accents in sentence perspective. (Travaux de L'Institut de Linguistique de Lund, 12.) Travaux de L’Institut de Linguistique de Lund. Lund: LiberLäromedel/Gleerup. 12pp. (cf. référence complète)
 • Bruce, Gösta. 1999. Swedish. In H. van der Hulst (ed.), Word Prosodic Systems in the languages of Europe, 554-66. Berlin: Mouton de Gruyter. (cf. référence complète)
 • Brännström, Ingvar. 1993. Grammatik på pitemålet. Piteå: Piteå museum. i+55pp. (cf. référence complète)
 • Börjars, Kersti. 1998. Feature distribution in Swedish noun phrases. Oxford: Blackwell. x+290pp. (cf. référence complète)
 • Carin Pihl. 1924. Överkalixmålet. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 302pp.) (cf. référence complète)
 • Carin Pihl. 1958, 1959, 1960. Livet i det Gamla Överkalix. Svenska landmål och svenskt folkliv 273, 274, 276. 1-86, 1-190, 1-124. (cf. référence complète)
 • Carl Säve. 1854. De starka verberna i dalskan och gotländskan. Uppsala: C. A. Leffler. 4+27+1pp. (cf. référence complète)
 • Carl Sæve. 1843. Bemærkninger over Øen Gotland, dens Indbyggere og disses Sprog. Historisk Tidsskrift 4. 167-252. (cf. référence complète)
 • Caspar Jordan. 2011. Documentation of Gutnish phonetics and phonology. Ms. 82pp. (cf. référence complète)
 • Christine Peel. 1999. Guta Saga --- The History of the Gotlanders. (Viking Society for Northern Research Text Series, XII.) London: Viking Society for Northern Research, University College of London. 160pp. (cf. référence complète)
 • Corinne Peneau. 2009. Parlons Suédois. Paris: L'Harmattan. 506pp. (cf. référence complète)
 • Dahl, Östen. 2005. Att sätta älvdalskan på kartan. In Nyström, Gunnar (ed.), Rapport från {Fuost} konferens um övdalskų ({Första} konferensen om älvdalska), 29-52. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (http://www.nordiska.uu.se/arkiv/konferenser/alvdalska/konferensbidrag/Dahl.pdf). (cf. référence complète)
 • Dahl, Östen. 2015. Grammaticalization in the {N}orth. (Studies in Diversity Linguistics, 6.) Berlin: Langsci Press. (cf. référence complète)
 • Dahlgren, E.W. 1886. Om svenskarna i Kongo = On the Sweden in Congo. Ymer 6. 189-237. (cf. référence complète)
 • Dahlgren, Elis. 1994. Nornmålet i södra Dalarna: En studie över en särpräglad dialekt bland dalabergslagsmålen så som den uppfattats av en tillfällig besökare från grannskapet. Vikmanshyttan: Norns vänner. vi+128pp. (cf. référence complète)
 • Dahlquist, Gunnar. 1942. Vår Zulumission: en återblick och en rundtur = Our Zulu mission: a retrospect and a tour. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse. (cf. référence complète)
 • Dahlstedt, Karl-Hampus and Ågren, Per-Uno. 1954. Övre Norrlands bygdemål: berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. Västerbotten: Västerbottens Läns Hembygdsförenings Årsbok 1954. 1-159. Umeå: Vetenskapliga bibl. (cf. référence complète)
 • Dahlstedt, Karl-Hampus and Ågren, Per-Uno. 1980. Övre Norrlands bygdemål: berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. Bjästa: CeWe. xii+308pp. (cf. référence complète)
 • Dahlstedt, Karl-Hampus. 1950-1962. Det svenska Vilhelminamålet: språkgeografiska studier över ett norrländskt nybyggarmål och dess granndialekter. Uppsala: Lundequistska. 598pp. (cf. référence complète)
 • Dahlstedt, Karl-Hampus. 1956. Inledning till Pitemålet. In Norrbotten: Norrbottens läns hembygsförenings årsbok, 9-46. Luleå: Norrbottens läns hembygdsförening. (cf. référence complète)
 • Delsing, Lars-Olof and Lundin, Katarina. 2005. Håller språket ihop Norden? en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. (TemaNord.) Nordiska ministerrådet. 210pp. (cf. référence complète)
 • Dusén, P. 1894. Om Kamerun-området = On the Cameroon area. Ymer 14. 65-120. (cf. référence complète)
 • Düben, G. von. 1886. Om svenskarna på Kamerunberget = On the Swedes on Mt Cameroon. Ymer 6. 351-363. (cf. référence complète)
 • E. C. Otté. 1884. A Simplified Grammar of the Swedish Language. (Trübner's Collection of Simplified Grammars of the Principal Asiatic and European Languages, X.) London: Trübner & Co. 80pp. (cf. référence complète)
 • E. O. Nordlinder. 1909. Bärgsjömål: Anteckningar från Bärgsjö socken i Hälsingland på socknens mål (1870-talet). Svenska landsmål och svenskt folkliv 1909. 38-77. (cf. référence complète)
 • Edwin Jessen. 1875. Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland. Historisk Tidsskrift III. 1-57. (cf. référence complète)
 • Einar Lindkvist. 1942. Om Gästriklands folkmål. In Från Gästrikland, 5-102. Gävle: Gästriklands kulturhistoriska förenings meddelanden. (cf. référence complète)
 • Ekhoff, E. 1886. Om en samling af etnografiska föremål, hemförda af svenska Kongo-farare = On a collection of ethnographic artefacts, brought home by Swedish travellers in Congo. Ymer 6. 308-335. (cf. référence complète)
 • Elias Grip. 1900. Skuttunge- ock Björklingemål. Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XVIII. 1-87. (cf. référence complète)
 • Elias Grip. 1901. Skuttungemålets Ljudlära. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 179pp.) (cf. référence complète)
 • Elias Wessén. 1938. Fornsvensk grammatik. 3rd edn. Stockholm: Filologiska föreningen vid Stockholms Högskola. 95pp. (cf. référence complète)
 • Elias Wessén. 1948. Svensk Språkhistoria. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 230+124pp. (2 vols.) (cf. référence complète)
 • Elias Wessén. 1969. Våra folkmål. 9th edn. Stockholm: Fritze. 108pp. (First published in 1935). (cf. référence complète)
 • Envall, Petrus. 1930, 1946. Dalabergslagsmålet. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1930, 1946. 1-160, 161-286. (cf. référence complète)
 • Envall, Petrus. 1980. Enviken-Svärdsjömålets formlära. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1980. 7-73. (cf. référence complète)
 • Ericsson, Torsten. 1914. Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. 236pp. (cf. référence complète)
 • Erik Grahn. 2014. 'n Erik Deekt Oppa Bonnska. Skellefteå: Ord&Visor. 113pp. (cf. référence complète)
 • Erik Noréen. 1917, 1941. Ärtemarksmålets Ljudlära. Svenska landmål och svenskt folkliv 139, 236. 3-114, 1-179. (cf. référence complète)
 • Eriksson, Ulrik. 1971, 1973. Åselesvenska. (2 vols., Lund University; 240+254pp.) (cf. référence complète)
 • Eva Sundberg. 1993. Dialekten i Ålands nordöstra skärgård. Mariehamn: Ålands Högskola. 204pp. (cf. référence complète)
 • Folke Hedblom. 1978. En hälsingedialekt i Amerika: Hanebomål från Bishop Hill, Illinois. (Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A, Folkmål, 15.) Uppsala: Lundquistska. 96pp. (cf. référence complète)
 • Folke Hedblom. 1981. Swedish Dialects in the Midwest: Notes from Field Research. Svenska landmål och svenskt folkliv 1981. 7-26. (cf. référence complète)
 • Franck, Håkan. 1995. Forsamålet: ordlista och grammatik. Hudiksvall: Monfors. 150pp. (cf. référence complète)
 • Freudenthal, Axel Olof and Vendell, H. A. 1886. Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna. Helsingfors. 327pp. (cf. référence complète)
 • Freudenthal, Axel Olof. 1870. Om svenska allmogemålet i Nyland. Helsingfors: Finska Litteratur-sällskapet. iv+110pp. (cf. référence complète)
 • Freudenthal, Axel Olof. 1875. Upplysningar om Rågö- och Wichterpalmålet i Estland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 24. 154-195. (cf. référence complète)
 • Freudenthal, Axel Olof. 1878. Ueber den Närpesdialect. Helsingfors: J.~C.~Frenckell & Sohn. 160+100pp. (cf. référence complète)
 • Geyer, Klaus. 1999. Text- und Satzfunktionen des reflexiven Possessivpronomens im Schwedischen. (SAVS-Arbeitsberichte, 1.) Kiel: Christian-Albrechts-Univ. zu Kiel. 118pp. (cf. référence complète)
 • Gideon Danell. 1905. Nuckömålet. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 352pp.) (cf. référence complète)
 • Gideon Danell. 1951. Ordbok över Nuckömålet. Lund. (cf. référence complète)
 • Gideon Danell. 1952. Texter på Nuckömål upptecknade 1895 av Selim Perklén. Lund. (cf. référence complète)
 • Gideon Danell. 1954. Texter på Ormsömål upptecknade 1895 av Selim Perklén. Lund. (cf. référence complète)
 • Gleerup, Edv. [Löjt.]. 1886. En resa genom Afrika = A journey through Africa. Ymer 6. 275-307. (cf. référence complète)
 • Gottfrid Kallstenius. 1902. Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. Svenska landsmål och svenskt folkliv XXI. 1-228. (cf. référence complète)
 • Gottfrid Kallstenius. 1907. Värmländska bärgslagsmålets formlära. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1907. 17-64. (cf. référence complète)
 • Gottfrid Kallstenius. 1927. Översikt av Värmlands svenska dialekter. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1927. 1-220. (cf. référence complète)
 • Gun Lidstrom. 2003. Pitemålet - ållt mīla àagg å ö̀öx. Piteå: Piteå museum. 434pp. (cf. référence complète)
 • Gunnar Hedström. 1932. Sydsmåländska folkmål. (Doctoral dissertation, Lund University). (cf. référence complète)
 • Gunnar Nyström and Yair Sapir. 2005. Introduktion till älvdalska. Kristianstad: Kristianstad University. 80pp. (cf. référence complète)
 • Gustav Adolf Tiselius. 1902. Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen. Svenska landsmålen och svenskt folkliv. 18. (Doctoral dissertation, Uppsala Universitet; 175pp.) (cf. référence complète)
 • Gösta Bergman. 1929. Västgötaknallarna och deras hemliga språk, månsing. Nysvenska Studier 9. 153-238. (cf. référence complète)
 • Gösta Bergman. 1947. August Bondesons anteckningar om västgötaknallarnas månsing. Nysvenska Studier 27. 168-177. (cf. référence complète)
 • Götlind, Johan and Samuel Landtmanson. 1940, 1941, 1944, 1947, 1950. Västergötlands folkmål. Uppsala. 357+114+112+142+128pp. (5 vols). (cf. référence complète)
 • Hagren, Kristina. 2007. Fårömålet. In FårÖ: Människorna på ön, 435-457. Fårösund: Fårö Hembygdsförenings Förlag. (cf. référence complète)
 • Hammar, E. 1958. Schwedische Grammatik. Stockholm: Svenska Bokförlaget. (cf. référence complète)
 • Hansson, Åke. 1995. Nordnorrländsk dialektatlas. Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet. 166pp. (cf. référence complète)
 • Herbert Gustavson. 1940, 1945. Gotländsk ordbok: på grundval av C. och P.A. Säves samlingar. Uppsala: Landsmålsarkivet. 702+590pp. (cf. référence complète)
 • Herbert Gustavson. 1940-1948. Gutamålet: En historisk-deskriptiv översikt. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. 564pp. (cf. référence complète)
 • Herbert Gustavson. 1977. Gutamålet: inledning till studium. 3rd edn. Visby: B. Press. 82pp. (cf. référence complète)
 • Herman Geijer and E. Holmkvist. 1929. Några drag ur Västmanlands språkgeografi. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1929. 1-30. (cf. référence complète)
 • Herman Vendell. 1904, 1906. Ordbok över de Östsvenska dialekterna. Helsingfors: Svenska Literatursällskapet. 641, 638pp. (cf. référence complète)
 • Hesselman, Bengt. 1905. Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Uppsala: K. W. Appelberg. 71pp. (cf. référence complète)
 • Hjalmar Alving. 1917. Kalmarmålets ljudsystem. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1917. 59-80. (cf. référence complète)
 • Holm, Britta and Elizabeth Nylund Lindgren. 1977. Deskriptiv svensk grammatik. Trellebotg: Skriptor. (cf. référence complète)
 • Holm, Gösta. 1941. Västerbottniska syntaxstudier. Svenska landmål och svenskt folkliv 235. 17-43. (cf. référence complète)

Seules sont affichées les 100 premières référence. Pour une liste exhaustive sur Glottolog

Autres liens sur cette famille de langues

Informations tirées de dbpedia.org, et de Glottolog