Notice d'enregistrement

Commented reading of a Tai Deng manuscript from Con Cuông

Chú giải bản thảo Tai Deng ở Con Cuông

Lecture commentée d'un manuscrit tai deng de Con Cuông

(depositor, researcher) ;
(researcher) ;
(speaker) ;
(sponsor)

(création: 2003-04-25; mise à disposition: 2015-08-20; archivage: 2015-09-04T16:33:52+02:00; dernière modification de la notice: 2020-11-28)

Position dans le plan de classement
Editeur(s):
Description(s):
Commented reading of selected parts of a Tai Deng manuscript from Con Cuông, Vietnam.The manuscript deals with traditional medecine and was lent by GS. TS. Nguyễn Văn Lợi
Chú giải một phần trong bản thảo của người Thái Thanh [Tai Deng] thu thập được ở Con Cuông nói về việc chữa bệnh bằng cúng bái. Tiếc là bài này không hoàn chỉnh mà chỉ còn một số trang. Ở đây, cộng tác viên chỉ đọc những bài nói về cả bệnh và cách chữa, bỏ qua những đoạn chỉ nói về bệnh mà không nói cách chữa và những đoạn nêu cách chữa mà không biết chữa bệnh gì. Chữ của người Thái Thanh ở đây viết có khác chút ít với chữ Thái ở Mai Châu.
Type(s):
Types linguistiques:
Types de discours:
Sujet(s):
Langues objet d'étude:
(code ISO-639: tyr )
Mots-clés:
Langue(s):
(code ISO-639: fra )
(code ISO-639: tyr )
Tai Deng
(code ISO-639: vie )
Format(s):
Analog audio tape: Compact Cassette
Droits:
Librement accessible
Copyright (c) Ferlus, Michel
Identifiant(s):
[fr] Ancienne cote: crdo-TYR_CONCUONG_COMREAD_SOUND
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-ac63d939-50b9-30e4-8d7f-9dd3e7c23270
doi:10.24397/PANGLOSS-0001741
ark:/87895/1.17-512901
doi:10.34847/cocoon.ac63d939-50b9-30e4-8d7f-9dd3e7c23270
Pour citer la ressource:DOIhttps://doi.org/10.34847/cocoon.ac63d939-50b9-30e4-8d7f-9dd3e7c23270