Dongba 4

(depositor, researcher) ;
(researcher) ;
(consultant) ;
(consultant) ;
(consultant)

(création: 2016-06-03; mise à disposition: 2018-08-16; archivage: 2020-01-10T20:13:51+01:00; dernière modification de la notice: 2021-06-15)

Editeur(s):
Description(s):
Video of a Xumi Dongba, filmed by Wang Dehe in Muli. (1) First three minutes conversation Dongba-Duoding: 鬼在这个人间做坏事,让人不得安宁,病痛多,东巴就是让人过平安快乐的日子。你不能在人间做坏事,你走你的路,人应该过快乐的日子,把鬼送走。人和鬼的故事:鬼白天跟人一样,晚上出去做坏事。鬼在森林子里牵牛,要让他拒刺让它流血死,鬼一把刀割了牛的脖子。1:35: tɕa⁵⁵qɑ⁵⁵ 坛子, qʰu⁵⁵lɑ⁵⁵ tu⁵³ massaɡe the shoulderʔ // shoulder;03:28: 请神仙下来(贡嘎山三个菩萨),敬神仙 bə³³tɕʰi⁵³ , la⁵⁵ɡu⁵⁵ tɕʰy ʁu⁵⁵luə⁵⁵ dzə³³tɕʰi⁵³ 【什么都帮一下】 bjɐ ʁo 请神仙帮一下忙 (2) Chanting.
Equipment: Sony XDCAM PXW-X70
Type(s):
Types linguistiques:
Sujet(s):
Langues objet d'étude:
(code ISO-639: sxg )
Mots-clés:
;
;
;
Langue(s):
(code ISO-639: sxg )
Xumi
Droits:
Librement accessible
Copyright © Katia Chirkova
Identifiant(s):
ark:/87895/1.17-1066348
[fr] Ancienne cote: crdo-CHK_XUMI603_SOUND
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-c1ae05d8-e8ac-33a6-8dfc-a20cb755b5b8
doi:10.34847/cocoon.c1ae05d8-e8ac-33a6-8dfc-a20cb755b5b8
doi:10.24397/pangloss-0007226
Pour citer la ressource:DOIhttps://doi.org/10.34847/cocoon.c1ae05d8-e8ac-33a6-8dfc-a20cb755b5b8