http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-334f7022-03c1-3673-8414-c651644fdb19 an entity of type: Place

xsd:float 19.4003 
xsd:float 105.43 
Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Quang, Làng Lỡ 
Vietnam, Nghe An province, Nghia Dan district, Nghia Quang commune, Lo village 

data from the linked data cloud