http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-334f7022-03c1-3673-8414-c651644fdb19 an entity of type: Place

xsd:float 19.4003 
Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Quang, Làng Lỡ 
Vietnam, Nghe An province, Nghia Dan district, Nghia Quang commune, Lo village 
xsd:float 105.43 

data from the linked data cloud