http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-3fe216a0-affe-3945-86f1-7092b72e2723 an entity of type: Place

xsd:float 21.2648 
xsd:float 104.643 
Vietnam, Son La, Phu Yen, Huy Tan, Cu 
Việt Nam, tỉnh Sơn La, huyện Phù Yên, xã Huy Tân, Bản Cù 

data from the linked data cloud