http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-58727bc5-5f80-37b8-b4d5-630edf5c95fd an entity of type: Place

xsd:float 17.7728 
Vietnam, Quang Binh, Minh Hoa, Tan Hoa, Yen Tho 
Việt Nam,tỉnh Quảng Bình, huyện Minh Hóa, xã Tân Hóa, Hợp tác xã Yên Thổ 
xsd:float 106.061 

data from the linked data cloud