http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-733f8d3d-6d8b-3bd4-b093-9029932d6353 an entity of type: Place

xsd:float 18.1187 
xsd:float 105.624 
Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, xã Hương Vĩnh, Bản Giàng  
Vietnam, Ha Tinh province, Huong Khe district, Huong Vinh commune, Giang village 

data from the linked data cloud