http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-8120dbcb-71eb-3228-810b-10673b5b26c6 an entity of type: Place

xsd:float 21.4981 
xsd:float 105.72 
Việt Nam, tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ, Xã Mường Xo, Bản Pa Xo 

data from the linked data cloud