http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-8762093a-7c05-3ab5-ae2e-92a6d5a4cd2d an entity of type: Place

xsd:float 21.4981 
xsd:float 105.72 
Việt Nam, tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ, Xã Mường Xo, Bản Pa Xo 

data from the linked data cloud