http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-8e57b4c8-44bd-3f00-b687-fc1492124b18 an entity of type: Place

xsd:float 19.2568 
Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, Hoà Bình 
xsd:float 104.475 

data from the linked data cloud