http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-b2254350-cca6-3a45-b266-1149dee57dc7 an entity of type: Place

xsd:float 17.645 
xsd:float 105.993 
Việt Nam, tỉnh Quảng Bình, huyện Minh Hóa, xã Thượng Hóa, Thôn Yên Hợp 
Vietnam, Quang Binh province, Minh Hoa district, Thuong Hoa commune, Yen Hop hamlet, 

data from the linked data cloud