http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-b293c2e3-eaf5-3f26-9563-5ee0d73d77b2 an entity of type: Place

xsd:float 21.4981 
xsd:float 105.72 
Việt Nam, tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ, Xã Mường Xo, Bản Pa Xo 

data from the linked data cloud