http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-c1015e19-7205-3e08-8f7b-95f8f8e7fae6 an entity of type: Place

xsd:float 21.4981 
xsd:float 105.72 
Việt Nam, tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ, Xã Mường Xo, Bản Pa Xo 

data from the linked data cloud