http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-c819eff6-4040-3ea8-b8e1-2b06c0d489ef an entity of type: Place

xsd:float 21.2648 
xsd:float 104.643 
Vietnam, Son La, Phu Yen, Huy Tan, Cu 
Việt Nam, tỉnh Sơn La, huyện Phù Yên, xã Huy Tân, Bản Cù 

data from the linked data cloud