http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-ccf346af-44fb-3cd5-b4c1-5f4e42a51d17 an entity of type: Place

xsd:float 21.4981 
xsd:float 105.72 
Việt Nam, tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ, Xã Mường Xo, Bản Pa Xo 

data from the linked data cloud